589a0552_1_1_50.jpg

RF 1,2/50 mm, f/1/2, ISO 100

Bild: Andreas Jordan