589a0145_iso_12800.jpg

RF 4/24-105 mm, ISO 12.800

Bild: Andreas Jordan