rx10_iv_von_sony_61.jpg

Sony RX10 IV

Mit eingefahrenem Objektiv ist die RX10 IV relativ kompakt (ca. 132,5 x 94,0 x 145,0 mm)

Bild: Sony