axel_matthies_ohne-polfilter_01.jpg

Axel Matthies Testbild

Aufnahme ohne Polfilter

© Axel Matthies