sony_fe4_20-70mmg_lat00871.jpg

Sony FE 4/20-70 mm G, SEL2070G, Sony FE 20-70mm F4 G, Objektiv, Autofokus, Manuellfokus, Zoom, Festbrennweite, 2022, Teleobjektiv, Portraitobjektiv, Makro, Weitwinkel

Sony FE 4/20-70 mm G besitzt zwei Fokushaltetasten.

© Lars Theiß