Manfred Zollner

Manfred Zollner, Chefredakteur fotoMAGAZIN