Cover Mario Sorrenti "Kate"

Mario Sorrenti "Kate", Phaidon.